Thursday, March 17, 2016

Teks Drama Keong Mas Dalam Bahasa Jawa


Drama Keong Mas Bahasa Jawa
Tokoh :
Rd : Raja Daha
CK : Candra Kirana
GA : Galuh Ajeng
N : Nenek
P : Penyihir
RIK : Raden Inu Kertapati
BABAK 1
Ing keraton Daha, ono rojo kang duweni asma Raja Daha lan duwe anak 2 kang ayu rupane. Putri CandraKirana yaiku putrid kang ramah lan ayu. Dewek e arep dinikahno karo pangeran saka Keraton Kahuripan kang asma Raden Inu Kertapati.
RD :Anakku, mreneo !
CK :wonten menopo romo?
Ga :menopo Romo inggih nimbali kulo?
Rd :iyo anakku, ana seng arep tak sampekno menyang kowe kabeh, mene Raden Inu Kertapati soko keraton Kahuripan arep teko mrene.
Ga :lajeng wonten menopo Romo? Wonten hubunganipun menopo kaleh kulo lan mbk yu Romo?
Rd :Romo wes gawe perjanjian karo Romone, yen Romo arep nikahno salah sijine soko anakku karo Raden Inu Kertapati.
Ga :sinten engkang bade dipon nikah aken kaleh Raden Inu Romo?
Rd :aku lan romone Raden Inu wes sepakat yen Raden Inu Kertapati arep dinikahno karo Candra Kirana.
Ck :matur suwun sanget Romo. Kula bungah banget, nggeh niki seng kula impi - impi aken wiwit kula tasek alit.
rd :temen ta iku? Yen ngunu pancen ora salah Romo milih awakmu kanggo calon bojone Raden Inu . Ayo bareng bareng ndang disiapno kanggo nyambut tekane Raden Inu Kertapati.
Raja Daha lan Candra Kirana ninggalno ruangan kang sak iki mung ana Galuh Ajeng, Candra Kirana lan Romone ngroso bungah ambek pernikahan iki. Ananging Galuh Ajeng nduweni roso liyo,  yaiku mangkel lan keciwo.
GA  :aku ora setuju karo pernikahan iki. Opo' o kok Candra Kirana seng dipilih, kok duduk aku? Padahal aku jelas luwih ayu soko dewek'e. Iki bener bener ora adil, mung aku siji sijine wanito seng pantes dadi bojone Raden Inu.Sak iki opo seng mesti tak lakoni? Aha.....,,,,,,
BABAK 2
Galuh Ajeng kang nduwe nia tolo marang Candra Kirana. Cepet cepet budal nang alas.
GA :kulo nuwun, nopo wonten tiang ten mriki?
P : ooh nggeh,  monggo mlebet cahayu, mreneo
Ga :nggeh
P :awakmu pingin aku ngelakoni opo?
Ga :kulo pingin pernikahan Candra Kirana kaleh Raden Inu Kertapati di wurungaken.
P : oh yo, aku ngerti maksudmu. Terus kowe pingin Candra Kirana tak apakno?
Ga  :sedanten kulo serahaken sampean,  seng  jelas kulo pingin Candra Kirana susah.
P :zowes, aku bakal ngutuk Candra Kirana, sehinggo dewek e ora iso nikah ambek Raden Inu
Ga :matur suwon nggeh, kulo seneng  nyuwun bantuan nang penyihir seng kados sampean. Niki arto kangge DP ne,mangke yen kutukan sampean pon hasil. Kulo tambahi maleh seng katah.
P :mesti wae, wes sak iki aku tak nyepakno kutukan kanggo dewek e.
Ga :kulo enteni kabar saking sampean. Sampon kulo tak nyuwun pamit.
Ha...,,ha.,,,,ha...
BABAK 3
Sawise njalok bantuan nang penyihir. Galuh Ajeng mulih menyang kraton,  kepingin ketemu Romone.
Ga :Romo.. Romo.... Romo wonten pundi? Wonten ingkang bade kulo aturaken.
Rd :ono opo anakku?
Ga :niki masalah Candra Kirana Romo.
Rd : Ono opo ambek Candra Kirana?
GA : niki kulo nemok aken layang kang ditulis kaleh Candra Kirana ten kamare kangge pengawal
Rd : Opo?  Dasar bocah nakal, wes arep di nikah kok malah pacaran karo pengawal. Kurang ajar iku.
Ga : sabar Romo sabar
Rd : Kirana..... Kirana....
Ck : Wonten menopo Romo?
Rd :  Ki wocoen!
Kok wani - wanine awakmu yo....!!
Ck : Oh. Niki fitnah Romo. Kulo mboten nate nglampahi niki Romo. Saestu Romo, percados kaleh kulo.
Rd : cukup Kirana. Metu awakmu soko kraton kene! Metu ambek pengawal kurang
ajar iku.
Ck : namung Romo...
Rd : metuuu....
BABAK 4
Candra Kirana atine sedih banget lan dewek e terus lungo ninggalno kraton. Dewek e lungo menyang pantai lan ndok pantai ketemu mbek penyihir.
P : hahaha. HaiCandra Kirana yo opo kabarmu hah?  Ketok e dino iki awakmu sedih banget ha.. ha..
Ck : sinten sampean? Nopo'o wajah sampean kok olo sanget?
P : meneng o ! Aku mrene kanggo ngutuk awakmu dadi keong. Dulur macem opo dulurmu iku, kok kepingin aku ngutuk awakmu. Awakmu eroh ta, dewek e ora setuju ambek pernikahanmu ha...ha...ha...
Ck : opo? Galuh ajeng arep ngutuk aku!
P : Yo iyo dasar wong wadon bodo,  rasakno iki!!! ABROKOKOK! Ha ha ha
Ck : Aaaa! !!!!!!
P : Ha...ha awakmu dadi manungso mung yen awan,  nanging yen bengi mbalek dadi keong maneh. kutukan iki bakal ilang yen awakmu ketemu Raden Inu Kertapati ha...ha...ha..
BABAK 5
Candra Kirana wis dikutuk dadi keong mas lan gemletak nang pantai desa Dadapan. Salah sawijine dino ono wong wadon kang lagi golek iwak ing pantai. Dewek e nemok no keong mas iku, terus digowo moleh.
N: oh , keong kang apik, aku arep gowo keong iki moleh.
Sak tekane ing omah, mbok Rondo nyimpen keong mas ing panggonan kang aman. Banjur dewek e ngaso, lungguh ing kursi.
N : huh sampek yamene aku kok gorong oleh iwak, aku kudu golek maneh, yen gak oleh iwak, aku mengko mangan opo?
CK : lho lalapo aku kok iso enek nang kene? O iyo mau lak enek mbah sing nggowo aku. Saknone rek mbah iku kanggo mangan ae dewek kudu golek iwak disek, aku arep tuku panganan kanggo dewek e.
Ambek duwek seng digowo soko keraton. Kirana tuku pangananseng enak2 kanggo simbah. Panganan mau ditoto rapi nang nduwure mejo. Naliko dino mulai bengi lan simbah dorong mulih. Ck kudu mbalek dadi keong maneh. AAAAAAA...
Ora sepiro suwe simbah teko ambek muring2
N : sialan. Dino iki iwak2 podo nandi ae se? Goro2 iku gak oleh panganan. Kate mangan opo aku dino iki? Wow, teko endi panganan iki? Ketok e enak2 banget. Sopo seng nguwehi kanggo aku? Yo wes lah, seng penting sak iki aku mangan disek.
Dino menene, K nyediakno panganan maneh kanggo simbah. Tapi dewek e ora weruh yen simbah mulih luwih cepet soko biasane sebab gak oleh iwak maneh.
CK : Mumpung mbah gorong mulih aku tak ndang nyiapno panganan kanggo mbah.
N : Ha sopo bocah iki?  Awakmu sopo?
Ck : kulo...kulo... Candra Kirana
N : opo? Candra Kirana? sing bener?
Ck : inggih kulo Candra Kirana putri R. Daha.
N : yen ngunu, nyangopo awakmu kok biso ono neng kene?
Ck : Panjenengan seng mbeto kulo mriki, kulo niki keong sing jenengan temok aken kolo wingi.
N : opo? Awakmu iku keong mas? Yo opo kok iso?
Ck : kulo dikutuk penyihir mbah. Kutukan niku wau kengkene dulur kuloseng iri kaleh kulo.
N : sakno temen awakmu ndok. Dulur macem opo dulurmu iku, kok tego pingin ngutuk awakmu. Tapi pancen jenenge menungso, yen wis iri opo wae di lakoni, seng biso ndadekno wong liyo susah, yo wes sementara awakmu oleh manggon nang kene ndok.
Ck : matur suwun mbah.
BABAK 6
Sementara iku ing Keraton Kahuripan, Raden Inu Kertapati kang krungu kabar soalCandra Kirana Dewek e ora percoyo lan dewek e berusaha golek warto kang bener kanggo belo Candra Kirana
RIK : ora mungkin Candra Kirana nglakoni kabeh iki, mesti ono wong seng mitnah dewek e. Aku kudu nggolek weruh sopo wong iku.
Ing tengah dalan ketemu penyihir
P : ha..ha... aku oleh duwit akeh dino iki. Untung wae aku berhasil nuruti kekatepane galuh ajeng kanggo ngutuk Candra Kirana lan sakno banget pengawal sing melu difitnah Galuh Ajeng iku,  dewek e diusir soko kraton, amargo dituduh pacaran mbek Candra Kirana ha..ha...ha..
Rik : opo? Opo seng kok omongno? Bener tah seng kok omongno iku?
P : he awakmu sopo kok melok melok?
Rik : aku Raden Inu Kertapatiseng kok maksud maeng, dadi saktemene iki pokal gawene Galuh Ajeng?
P : Waduh mati aku! Dewek e wes krungu kabeh
Rik : awakmu melu aku!
BABAK 7
RIK seng wes ngerti khabar sak temene teko menyang kraton Doho.
Rik : Gusti sak lerese kedadosan menopo ingkang sampun dipun alami Candra K? kengin menopo panjenengan ngantos ngusir Candra K ?
Rd : aku yakin awakmu ora bakal percoyo berita iki. Dewek e wes -menghianatimu -
Rik : mbotenGusti. GaluAjeng sampun mitnah Candra Kirana.
Rd : lapo awakmu kok ngomong ngunu? Awakmu eroh teko endi?
Rik : niki..niki.. gusti penyihir kang dibayar kaleh Galuh A kangge ngutuk Candra K lan saking penyihir meniko kulo mangertosi menawi Galuh A meniko ingkang sampun mitnah Candra K. He ayo ngaku kowe! !
P : inggih meniko leres gusti
Rd : GALUH AJENG! !!!
Ga : inggih Romo. Wonten menopo?  Lho kok awakmu?
Rd : lapo kok kaget? Dewek e iki koncomu yo? Sak iki Romo wes mangerteni kabeh. Awakmu wes mitnah sedulurmu dewe. Sak iki awakmu metu soko kraton kene. Minggato kowe! kejobo kowe.awakmu oleh manggon ning kraton kene!
P : ingkang leres gusti
Rd : iyo tapi manggon ing penjaraku, sak lawase.
Ga : Romo, ampun Romo. Ajeng ngaku salah Romo,  ajeng pon diusir Romo! !
Rd : minggato soko kene, ojo wani2 awakmu ngetok ing wilayah ku kene,  Raden Inu tolong gowoen wong loro iki
Rik : inggih gusti.
BABAK 8
sakwise iku Raden Inu K ngemboro golek i Candra K sampek dewek e mlebu nang salah sawijine deso lan nemokno ono nang deso iku.
Rik : ah nang kono ono omah. Aku tak ngaso sediluk, aku pegel kabeh sak wise mlaku sak mono adohe. Sopo ngerti aku oleh njaluk ngombe. Kulo nuwun!
Ck : inggih sekedap.
Ck : Raden Inu? kok saget ten mriku?
Rik : iku ora penting seng jelas aku seneng biso nemokne awakmu. Pirang2 ndino aku golek i awakmu, ayo mulih sopo seng bener wes ketok, romomu wes ngenteni, panjenengane wes ora sabar kepingin ketemu awakmu.
CK : matur suwun sanget, amargi panjenengan sampun nylametaken kulo.
N : sopo Kirana?
Ck : oh mbah tepangaken, meniko raden inu ingkang sampun nate kulo critaken ten simbah. Panjenengane meniko bade ngajak Kirana wangsul. Tapi kulo mboten tego ninggalaken mbah kiyambak'an.
N : ora opo2 Kirana. Awakmu muliho, awakmu mesti kangen karo keluargamu.
Rik : wes ngene wae. Mbah ayo digowo nang kraton, lan urip karo awak e dewe yen awak e dewe wes nikah. Mbah monggo bidal ten Kraton Doho.
Wong 3 iku maeng akhire budal nang kraton Doho , ora suwe maneh, Raden Inu K lan Candra K kawin lan urip bahagia sak lawase.
TAMAT
Maaf dalam penulisan penuh dengan singkatan - singkatan

No comments:

Post a Comment